IP-adressen & Cookies

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch jouw IP adres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
[list1]

  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt.
  • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt ( bijvoorbeeld site-registratie. )

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd.  Verder gebruiken we deze gegevens om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden.Op deze site gebruiken we cookies ( een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek ) om de snelheid van onze website te verbeteren.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid?

Als je wilt reageren op ons privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, neem dan contact op via de bovenstaande methodes.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem dan contact op via de bovenstaande methodes.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.